Stanje v Sloveniji

V okviru projekta Odklikni je Fakulteta za družbene vede izvedla raziskavo o spletnem nasilju med osnovnošolkami in osnovnošolci zadnje triade ter srednješolkami in srednješolci. V raziskavo je bilo vključenih 2991 učenk in učencev (49 % deklet) in 2173 dijakinj in dijakov (46 %) deklet. Spletno nadlegovanje je bilo v raziskavi opredeljeno kot oblika nadlegovanja preko mobilnih telefonov (sporočila, klici, video posnetki, fotografije), interneta (elektronska pošta, sporočila, klepetalnice, spletne strani) ali drugih oblik informacijsko komunikacijske tehnologije, ko te nekdo žali, nadleguje, zasmehuje, ogroža in ustrahuje.

Rezultati raziskave kažejo, da je med osnovnošolsko populacijo v preteklem šolskem letu vsaj eno obliko nadlegovanja doživelo 56 % učenk in 50 % učencev (7. do 9. razred). Med srednješolsko populacijo je vsaj eno obliko nadlegovanja v preteklem šolskem letu doživelo 65 % dijakinj in 55 % dijakov.

Poleg tega, da spletno nadlegovanje slovenske srednješolke doživljajo pogosteje kot srednješolci, je izpostaviti še nekaj spolno specifičnih razlik (ki v veliki meri držijo tudi za osnovnošolsko populacijo):

1

najpogostejši spletni nadlegovalci tako deklet kot fantov so fantje,

2

fantje spletno nadlegovanje najpogosteje doživljajo s strani oseb z njihove šole, dekleta pa s strani tistih izven šolskega prostora,

3

fantje spletno nadlegovanje pogosteje dojemajo kot smešno, kot zabavo in se nanj ne odzovejo,

4

dekleta zaradi spletnega nadlegovanja pogosteje zaznavajo resne posledice (nemoč, depresija, stres, strah),

5

dekleta pogosteje doživljajo vrste nadlegovanj, ki so usmerjene na njihovo osebnost ali videz oziroma pomenijo vdor v zasebnost,

6

dekleta pogosteje kot fantje prejemajo sporočila, zaradi katerih jih je strah (enkrat več deklet kot fantov).

Dodatno branje

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE). 2017. Cyber violence against women and girls:
Agencija EU za temeljne pravice. 2014. Nasilje nad ženskami: vseevropska raziskava:
European Womens Lobby. 2017. #HerNetHerRights Resource Pack on ending online violence against women & girls in Europe:

Organizacije

Spletno oko

je točka za prijavo domnevno nezakonitega sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Prijavna točka Spletno oko omogoča anonimno prijavo nezakonitih vsebin na internetu – posnetkov spolnih zlorab otrok in sovražnega govora.

Društvo SOS telefon

SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja – 080 11 55. Za telefonski svetovalni pogovor o različnih vrstah nasilja nad ženskami in dekleti, tudi o spletnem nasilju, pokličite na brezplačni SOS telefon, ki deluje vsak delavnik od 12. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18. do 22. ure. Pišete lahko tudi na e-naslov: drustvo-sos@drustvo-sos.si.

SI-CERT

je nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Opravlja koordinacijo razreševanja incidentov, tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah, ter izdaja opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na elektronskih omrežjih. SI-CERT izvaja nacionalni program ozaveščanja Varni na internetu in sodeluje v projektu SAFE-SI.

Društvo za nenasilno komunikacijo

lahko kontaktirate, če o svoji izkušnji spletnega ali drugega nasilja potrebujete pogovor, svetovanje, pravno pomoč ali spremstvo na institucije, na katere se obračate v zvezi z nasiljem. Njihova pomoč je brezplačna. Kontaktirate jih lahko na telefonski številki 01/4344-822 (Ljubljana) in 05/6393-170 (Koper) ali pa jim pišete na info@drustvo-dnk.si ali dnk.koper@siol.net.

Tom telefon

je telefon za otroke in mladostnike je predvsem čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami, vključno s težavami, ki jih prinašajo nove tehnologije, za slednje nudi pomoč tudi staršem. Na brezplačni telefonski številki 116 111 ter preko e-pošte in klepetalnice lahko svetovalkam/svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora sta zagotovljeni.