Če se zgodi spletno nasilje ali nadlegovanje, se lahko žrtev obrne po pomoč na nekatere organizacije in institucije. V šoli bodo ustrezen naslov šolska svetovalna služba, učiteljice/učitelji, starši. Kot že rečeno: zaradi specifike pojavov (in pojavljanja novih oblik spletnega nasilja) enovitega recepta, kaj storiti, ni – podajamo pa nabor nekaterih možnih dejanj, ki jih lahko stori žrtev:

1

blokira nadlegovalko/nadlegovalca na družbenih omrežjih;

2

sovražne komentarje in žalitve lahko prijavi pri operaterjih platform in zahteva izbris komentarja;

3

spletno nadlegovanje prijavi uredništvom spletne strani/aplikacije in/ali policiji. Za vložitev prijave je treba zbrati dokaze. Za dokaze štejejo fotografije, komentarji, video posnetki in e-poštna sporočila, ki so shranjena s prenosi, fotografijami ali posnetki zaslona. Na dokaze je treba napisati datum, čas in po potrebi ime oziroma psevdonim avtorice/avtorja. S prijavo spletnega nadlegovanja in nasilja lahko preprečimo, da žrtev istega storilca/storilke postane še kdo drug. Prijava zoper spletno nasilje, tako kot tudi zoper vsa druga kazniva dejanja ali sumljive dogodke, se lahko poda na najbližji policijski postaji, lahko jih kontaktirate na telefonsko številko 01/428-40-00 ali 113, elektronsko na e-naslov gp.policija@policija.si, z dopisom na naslov policijske postaje ali uprave, možna pa je tudi anonimna prijava na telefonsko številko 080 1200.

Obrnite se po pomoč na katero od naslednjih institucij:

Spletno oko

je točka za prijavo domnevno nezakonitega sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Prijavna točka Spletno oko omogoča anonimno prijavo nezakonitih vsebin na internetu – posnetkov spolnih zlorab otrok in sovražnega govora.

Društvo SOS telefon

SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja – 080 11 55. Za telefonski svetovalni pogovor o različnih vrstah nasilja nad ženskami in dekleti, tudi o spletnem nasilju, pokličite na brezplačni SOS telefon, ki deluje vsak delavnik od 12. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18. do 22. ure. Pišete lahko tudi na e-naslov: drustvo-sos@drustvo-sos.si.

SI-CERT

je nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Opravlja koordinacijo razreševanja incidentov, tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah, ter izdaja opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na elektronskih omrežjih. SI-CERT izvaja nacionalni program ozaveščanja Varni na internetu in sodeluje v projektu SAFE-SI.

Društvo za nenasilno komunikacijo

lahko kontaktirate, če o svoji izkušnji spletnega ali drugega nasilja potrebujete pogovor, svetovanje, pravno pomoč ali spremstvo na institucije, na katere se obračate v zvezi z nasiljem. Njihova pomoč je brezplačna. Kontaktirate jih lahko na telefonski številki 01/4344-822 (Ljubljana) in 05/6393-170 (Koper) ali pa jim pišete na info@drustvo-dnk.si ali dnk.koper@siol.net.

Tom telefon

je telefon za otroke in mladostnike je predvsem čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami, vključno s težavami, ki jih prinašajo nove tehnologije, za slednje nudi pomoč tudi staršem. Na brezplačni telefonski številki 116 111 ter preko e-pošte in klepetalnice lahko svetovalkam/svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora sta zagotovljeni.

Več informacij o problematiki je na voljo tudi na spletnih straneh Policije, in sicer:

Nasilje nad vrstniki, kjer je omenjeno tudi spletno nasilje:
Ne postanite tarča spletnega izsiljevanja z golimi posnetki ali fotografijami:
Starši in otroci, zavarujte se pred zlorabami na internetu: