Odklikni nasilje nad ženskami in dekleti

Vsi imamo pravico do varne rabe interneta, žal pa ta ni vedno varen prostor. Dekleta in ženske so nasilju na spletu izpostavljene pogosteje kakor fantje in moški, doživljajo hujše oblike in težje posledice.

Spletno nasilje lahko zaustavimo zgolj skupaj!

Projekt Odklikni nadgrajuje obstoječe nacionalne dejavnosti za preprečevanje spletnega nasilja z vključitvijo vidika spola v učna in ostala gradiva, usposabljanja ter priporočila in ukrepe.

Glavni cilji projekta

1

Spreminjanje odnosa do spletnega nasilja in nadlegovanja žensk in deklet.

2

Več znanja mladih, staršev, (potencialnih) žrtev in oseb, ki nasilje izvajajo, o spletnem nasilju, o njegovih pojavnih oblikah in posledicah.

3

Več strokovnega znanja za zagotovitev ustreznega sistema preprečevanja, preganjanja in zaščite pred spletnim nasiljem in nadlegovanjem žensk in deklet.

Pričakovani rezultati:

večja ozaveščenost o obstoju in posledicah obstoja spolnih stereotipov in seksizma na internetu

izboljšano znanje mladih, staršev in prič glede preprečevanja in ukrepanja v primeru spletnega nasilja

večja usposobljenost stroke za preprečevanje, zaščito žrtev in obravnavo storilk/storilcev ter za boljše medijsko poročanje o spletnem nasilju

izboljšana ozaveščenost o obstoju in uporabi ukrepov ter dobrih praks za preprečevanje spletnega nasilja na nacionalni in evropski ravni.

Glavne projektne dejavnosti:

Brošura Odklikni

V okviru projekta je pripravljena brošura Spletno nasilje se lahko zgodi tudi tebi! Namenjena je mlajši populaciji – z njo mlade ozaveščajo, kako lahko prepoznajo, ali so žrtev spletnega nasilja oziroma nadlegovanja, in kaj storiti, če do take oblike nasilja pride.

Brošura OdklikniPlakati

In English:

Brochure OdklikniPosters

Projektni partnerji

Sektor za enake možnosti je s projektom ODKLIKNI uspešno kandidiral za sredstva na razpisu Evropske komisije. Obdobje izvajanja projekta: 2017 – 2019.

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo (2014 – 2020).